KATION - az ELTE kémiaoktatási folyóirata


ÉRDEKES FELADATOK

1996. november-december

1. Józsi, a részeges vegyész 100 cm3 0,01 mol / dm3 koncentrációjú K2CrO4-oldatot készített, melyben jó sok sav is volt. Amikor kész lett, valami ledöntötte a lábáról, így aztán ott helyben elaludt. Alvás közben egyenletesen lélegzett, percenként 16-szor 1/2 litert. Leheletének hõmérséklete 37 oC, alkoholtartalma pedig 0,005 tf% volt, mely a készített oldattal reakcióba lépett. A reakció hatásfoka 10%-os volt, azaz a kilélegzett alkoholnak 10 %-a reagált a kromáttal. Amikor a pasas felébredt, azt tapasztalta, hogy az oldat már csak 0,006 mol/dm3 koncentrációjú.

  1. Hány percig aludt ?
  2. Mennyi ideig kellett volna aludnia ahhoz, hogy a kromát teljes mennyisége elreagáljon?

A reakció kiegészítendõ egyenlete:

...CrO42- +...CH3CH2OH +...H+ ->..Cr3+ +...CH3COOH +...H2O

MEGOLDÁS


2. Kovács kutyáját elütötte egy autó, ezért vett helyette egy krokodilt. Egyszer a krokodil szétrágta Kovács kedvenc papucsát, erre õ feldühödött, és elhatározta, hogy megszünteti a fogakat a krokodil szájában. A fogorvos túl drága lett volna, mert minden foghúzásért 500 forintot kért. Kovács rafinált módon sósavval oldotta meg a dolgot. A fogak Ca-foszfátból állnak, átlagos tömegük 5,7 g. Kovács kiszámította, hogy még ha 100%-os sósavfelesleggel számol , akkor is 31931 Ft 30 fillérrel olcsóbb ez a módszer (1 kg 30 tömeg %-os sósav 40 Ft-ba kerül). Hány foga van egy krokodilnak ?

MEGOLDÁS


3. Valamilyen nyílt láncú telített karbonsavat azonos szénatomszámú nyílt láncú telített alkohollal reagáltattunk, közben a megfelelõ észter képzõdött. A folyamat egyensúlyi állandója (Kc)4. Mik voltak a kiindulási anyagok, ha azt tudjuk, hogy az egyensúlyi elegy átlagos moláris tömege 53 g/mol? Milyen anyagmennyiség-arányban (mólarányban) kevertük össze a karbonsavat és az alkoholt, ha az egyensúlyi elegyben az észter anyagmennyisége kétszerese a karbonsavénak? Nevezzük el az alkoholt, a karbonsavat és az észtert is!

MEGOLDÁS