KATION - az ELTE kémiaoktatási folyóirata 
FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

a vegyész, kémia tanári és kémia tanári kiegészítõ szak felvételi rendjérõl az 1997. évi Felsõoktatási Felvételi Tájékoztató alapján

írta: Szepes László és Máthé Árpád


Szak: okleveles vegyész, valamint okleveles kémia tanári szak 10 szemeszterben.

Irányszám 1997-re: vegyész 110 fõ, kémia tanár 80 fõ.

Felvételi vizsga tantárgyai: kémia írásbeli és szóbeli.

Felveszik felvételi vizsga nélkül azokat a jelentkezõket, akik jelentkezési lapjukat a Karra adták be és a tárgyévben, vagy az azt megelõzõ 3 év során - a kémia OKTV döntõjébe jutottak vagy - az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Vegyipari Szakmacsoporti Döntõjének elsõ 9 helyének valamelyikén végeztek vagy - az Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciája Környezetvédelmi Szekciójában kémia tárgyú pályamunkájukkal I.,II., vagy III. díjat szereztek vagy - a Kar által szervezett nulladik évfolyamon 80%-os, vagy annál jobb teljesítményt értek el.

Felvehetik

1) azokat, akik a tárgyévben, vagy az azt megelõzõ három évben érettségiztek és

számított összpontszáma eléri a tárgyévben meghatározott felvételi ponthatárt;

2) azokat, akik a tárgyévet megelõzõ három évnél korábban érettségiztek és a felvételi vizsgán szerzett, valamint többletpontjaik alapján számított összpontszáma eléri a tárgyévben meghatározott felvételi ponthatárt;

3) azokat, akiknek a Karáltal szervezett nulladik évfolyamon elért teljesítménye és többletpontjaik alapján számított összpontszáma eléri a tárgyévben meghatározott felvételi ponthatárt.

Hozott pontok

A) A tárgyévben érettségizõknél A számításnál a középiskolai III. évvégi, valamint a IV. félévi magyar nyelv és irodalom, matematika, fizika és történelem jegyeket, valamint valamely idegen nyelvbõl és kémiából a felvételizõ számára a legkedvezõbb két-két évvégi osztályzatot kell figyelembe venni.

B) A tárgyévet megelõzõ három évben érettségizetteknél A számításnál a középiskolai III. és IV. évvégi magyar nyelv és irodalom, matematika, fizika és történelem jegyeket, valamint valamely idegen nyelvbõl és kémiából a felvételizõ számára a legkedvezõbb két-két évvégi osztályzatot kell figyelembe venni.

Többletpontok

A teljes felvételi pontszám - a 120 pontos skálán - az alábbi módokon számítható: Felmentés a felvételi vizsga egy része alól - szóbeli felvételi vizsga alól mentesül az a pályázó, aki az írásbeli vizsgán 14 vagy 15 pontot ér el.

További észrevételek az 1996 évi Felsõoktatási felvételi Tájékoztatóval kapcsolatban:


Szak: kémiatanári kiegészítõ szak

Irányszám: 40 fõ

Felvehetõk köre

A kémia tanári kiegészítõ szakra jelentkezhetnek a fõiskolai végzettségû kémiatanárok, továbbá a kémiai jellegû, nem tanári diplomával rendelkezõk (vegyész, vegyészmérnök, gyógyszerész). Ez utóbbiak pedagógiai és pszichológiai képzése egyéni tanrend szerint történik.

Felvételi vizsga

Minden jelentkezõnek felvételi vizsgát kell tennie. A képzés idõtartama 6 félév.