A nitrátok oxidáló hatásának szemléltetésére sok szép kísérlet található a praktikumokban (1,2). Az itt leírt nagyon egyszerûen elõkészíthetõ és végrehajtható kísérlet talán mindegyiknél szemléletesebben érzékelteti a kálium-nitrát és a kén reakciójakor felszabaduló hõt (3).

Szükséges anyagok:

kálium-nitrát, kénpor Eszközök: kémcsõ, kémcsõfogó, vasállvány, Bunsen-égõ, vegyszeres kanál, mérleg, óraüveg, homokos tál

Végrehajtás:

Mérjünk le táramérlegen 7 g kálium-nitrátot és 3 g kénport. Keverjük össze a két anyagot óraüvegen, majd töltsük egy kémcsõbe. Fogjuk a kémcsövet vasállványba, az állványt tegyük elszívófülkébe. A kémcsõ alá helyezzünk homokos tálat. Melegítsük a kémcsõ alját a gázégõvel. Azt tapasztaljuk, hogy a két szilárd anyag megolvad. Amikor az elsõ felvillanást észleljük, szûntessük meg a melegítést.

A két anyag reakciója igen hevesen, látványosan játszódik le: felül kb. 20 cm hosszúságú világító láng csap ki a kémcsõbõl, maga az olvadék fehéren izzik, majd a fejlõdõ hõtõl a kémcsõ megolvad, ezért kell feltétlenül homokos tálat tenni alá.

Magyarázat:

A kálium-nitrát igen erélyes oxidálószer, a puskapor, pontosabban a fekete lõpor egyik alkotórésze volt. A vegyület hõ hatására bomlik, a felszabaduló oxigén oxidálja a kénport:

2 KNO3 + 4 S = K2S + 3 SO2 + N2

A reakció exoterm, a hõmérséklet olyan magasra emelkedik, hogy a 600-700 oC-on lágyuló közönséges üveg megolvad a reakcióhõtõl. A fejlõdõ kén-dioxid szúrós szagú és mérgezõ, ezért kell fülke alatt végezni a kísérletet.

Irodalom: