KATION - az ELTE kémiaoktatási folyóirata

A hónap kísérlete: 1996. június


Wajand Judit: Elektroncsõ-modell szappanbuborékkal

Szükséges eszközök: Holtz-gép vagy Van de Graaf generátor, 2 db 20-30 cm átmérõjû fémlap, fémcsõ, gumicsõ, csappal ellátott üvegcsõ, drótok, állványok.

anyaga: szappanoldat

Szappanoldat készítése: 100 cm3 víz-hez 4 cm3 glicerint és 4 cm3 tenzidet (pl. BIP-mosószer) adunk. A kisérletezésre szánt oldatot érdemes egy-két nappal a demonstráció elõtt elkésziteni, zárható edényben tárolni, és ha szükséges közvetlenül a felhasználás elõtt kis mértékben vizzel higitani.

A kisérlet végrehajtása:

Szigetelõ lábra 20-30 cm átmérõjû kerek fémlapot erõsitünk. Csapos üvegcsõvel gumicsõ segitségével azonos átmérõjû fémcsõvel kötjük össze, és a lemez fölött rögzitjük a szigetelt tartón. A fémcsövet dróttal összekötjük a fémlappal. A másik fémlapot - szigetelõn keresztül - az elõbbi lap felett fél méter magasan szereljük fel. A két lemeztõl drótokat vezetünk egy Holtz-gép sarkaihoz úgy, hogy az alsó fémlap legyen a katód(-) és a felsõ az anód(+).

A fémcsõ végét porcelán csészében levõ szappanoldatba meritjük, az üvegcsövön át 5-6 cm átmérõjû szappanbuborékot fújunk, majd a csapot azonnal elzárjuk, hogy a buborék össze ne menjen.

Eután lassan forgatni kezdjük az elektromos gépet. Egy-két forgatás után a buborék már ágaskodik, azután leszakad a csõrõl, és felrepül a felsõ lemezhez. Ha a gép forgatása és a buborék repülése közben megdörzsölt ebonitrúddal nyúlunk be a lemezek közé, akkor a buborék eltérül.

Vigyázat! A fémcsõ szappanoldatba mártása (buborékfújás) elõtt ki kell sütni a Holtz-gépet, mert áramütése életveszélyes is lehet.

Magyarázat: a megosztás következtében a buborék és az alsó lemez negativan, a felsõ pedig pozitivan töltõdik fel. A két lemez az elektroncsõ anódját és katódját, a feltöltött buborék az elektronokat modellezi.

A kísérlet megjelenés alatt A kémia tanitása c. folyóiratban.

Megjegyzés: szappanbuborékok molekulamodellek készítésére is alkalmasak. /A kémia tanítása IV. évf. 1. január 15-17. o. (1996)/.