KATION - az ELTE kémiaoktatási folyóirata


A hónap kísérlete: 1996. november


Rózsahegyi Márta: Két gáz heves reakciója

Szükséges anyagok: nátrium-klorit, nátrium-nitrit, cc. sósav, vatta

Eszközök: kémcsõ, vegyszeres kanál, vasállvány, dió, fogó

Végrehajtás:

Fogjuk állványba a kémcsövet, helyezzük az állványt az elszivó fülkébe. Szórjunk a kémcsõbe kb. 0,1 g nátrium-kloritot, adjunk hozzá 3-4 csepp cc. sósavat, helyezzünk a kémcsõ szájába laza vattadugót. Ha kémcsõ megtelt sárga gázzal, akkor gyors mozdulattal dobjunk bele rizsszem nagyságú nátrium-nitrit-kristályt. Éles csattanó hang kiséretében, robbanásszerû gyorsasággal megy végbe a reakció.

Magyarázat:

Sósav hatására a nátrium-kloritból klórossav képzõdik, ami azonnal elbomlik:

5 HClO2 = 4 ClO2 + Cl- + H+ + 2 H2O

sárga gáz

A nátrium-nitritbõl salétromossav keletkezik, amely szintén elbomlik:

2 HNO2 = NO + NO2 + H2O

Mind a klór-dioxid-, mind a nitrogén-monoxid-molekula tartalmaz párositatlan elektront, ezért reakcióba lépnek egymással:

ClO2 +NO = NOClO2

A képzõdõ átmeneti termék igen gyorsan elbomlik:

NOClO2 = NO2 +ClO

Mint a kisérletben észleljük, szobahõmérsékleten robbanásszerû hevességgel megy végbe a reakció.

Megjegyzés:

A Boksay és társai: Kémia I. osztály c. tankönyv 116. oldalán a kémiai reakciók feltételeinek tárgyalásakor szerepel a

CO + NO2 = CO2 + NO

reakció. Ezen a példán azt mutatják be, hogy a reakció feltétele lehet az is, hogy a két molekula ütközésekor a megfelelõ atomok kerüljenek egymás mellé. Minthogy ezt a kisérletet nem tudjuk bemutatni a tanulóknak, helyettesithetjük a

leirásunkban szereplõvel, melyben a reakció lényege, hasonlóan az oxigénatom átadása, amely csak megfelelõ irányú ütközés esetén valósulhat meg.