ELTE Kémiai Tanszékcsoport

K É M I A

nulladik évfolyam

felvételi elõkészítõ

Érettségizett fiatalok és 4. osztályos középiskolások részére önköltséges nulladik évfolyamot indítunk kémiából az 1997/98-es tanévben. Célunk azoknak a fiataloknak a felkészítése az egyetemi tanulmányokra és az egyetemi felvételi vizsgára, akik tehetségesek, tanulni akarnak, de még nem nyertek egyetemi felvételt.

A nulladik évfolyam hallgatói bekapcsolódhatnak az egyetemi életbe is. A tanfolyamot a vegyész, a kémiatanári és a biológia-kémia szakra jelentkezõknek, továbbá a biológia, a gyógyszerész, az orvosi szakra és általában minden kémiából felvételizõnek ajánljuk.

Tananyag

A tananyag az egyetemi felvételi vizsga törzsanyaga. Egy-egy anyagrész elméleti összefoglalása után a hangsúly a feladatok megoldásának gyakorlásán van. Az egyéni gyakorlást házi feladatokkal segítjük. A sikeres elõrehaladás felmérésére a résztvevõk három dolgozatot írnak (decemberben, február-ban és májusban*. A tanfolyam hallgatói ezen felül részt vehetnek az elsõ éves Általános kémia c. egyetemi elõadáson is, és az érettségizettek ebbõl vizsgát is tehetnek. Külön térítés ellenében a hallgatók részt vehetnek szervetlen és szerves kémiai laboratóriumi gyakorlatokon is. A nulladik évfolyam foglalkozásait a Kémiai Tanszékcsoport gyakorlott oktatói tartják.

Idõbeosztás

A tanfolyam 1997. szeptember 23-án indul és május közepéig tart. A heti elfoglaltság 2×3 óra (kedd és péntek 16-tól 19 óráig). Az összóraszám 150 óra, továbbá szabadon választhatóan az elsõéves tantárgy 70 órája és a laboratóriumi gyakorlat.

Egyetemi felvétel feltétele

A nulladik évfolyamra nincs felvételi vizsga. A nulladik évfolyam elvégzése a következô elônyökkel jár az ELTE Természettudományi Karán: 1. A vegyész és kémiatanári szakra a tanfolyam elvégzése után az 1998/99 tanévre maximális (120) ponttal felvesszük azokat, akik a három dolgozatból összesen legalább 80 %-os teljesítményt érnek el. 2. A 80 % alatti teljesítmény adott kulcs szerint felvételi pontokká számítható át. 3. Ettôl függetlenül a nulladik évfolyam hallgatója természetesen részt vehet a felvételi vizgákon. 4. Az Általános kémia c. tárgyból letett vizsga helyettesíti az 1. záródolgozatot, továbbá felvétel esetén a hallgató mentesül az elsõ évben e tantárgy hallgatása és vizsgája alól. 5. Biológia-kémia szakon a kémia nulladik évfolyamon elért teljesítmény helyettesítheti a kémia felvételi vizsgát. Más szakra, egyetemre jelentkezõknek felvételi vizsgát kell tenniük.

Jelentkezési határidõ: 1997. szeptember 12.

Részvételi díj: 50 000 Ft., amelyet a jelentkezéskor kell befizetni.

Jelentkezési lap beszerzése és leadása:

Információ