Internet és multimédia a kémiaoktatásban (speciálkollégium kémia tanárszakos hallgatók számára) 


(Kovács Zoltán, V. kémia-fizika)

1. Electron plasma simulation

2. Atmosphere simulation 3.The JAVA Lattice 4. A new Molecule Editor entirely written in Java 5.Orientation of d-orbitals 6.Stirling Engine Animation 7. ChemSymphony 8. Chemistry Page

9.Why Things Have Color

10. Isocontour Surfaces with Java (Electrostatic Potential of Benzene) 11. Helium atom: Double-Zeta Calulation 12. Calculation on the H2 molecule using a subminimal FSGO basis set 13. JavaScript pocket computer for physics 14. The Happy Molecules 15. Chemical Kinetics Simulation 16. The Particle in a Box 17. Molecule of the Month 18. Indiana University 19. Java for Crystallography and Mineralogy

20. MoleculeViewer

21. Spec Simulator
Mivel egy 3D ábrázolásmódról van szó, a legfõbb lehetõség a molekulák térszerkezetének ábrázolásában rejlik. Ezen kívül találtam két címet sejtmembrán- illetve kristályszerkezet leírására, feldolgozására, megjelenítésére alkalmas programokról.
Az élet születésének biokémiája

Csermely Péter ( a szerzõ ) szavaival élve: "Elképzelések arról, hogyan vezethetett a molekulák evolúciója az élet keletkezéséhez."

http://www.kfki.hu/~cheminfo/TermVil/tv9701/csermely.html

Jakucs Erzsébet: Gyógyitó gombáink

Tudjuk, hogy vannak ehetõ és mérgezõ gombák... de az álmunkban sem jutna eszünkbe, hogy egy gomba akár gyógyithat is. Pedig a népi gyógyászatban a gombáknak is megvan a maguk helye. Errõl tesz tanubizonyságot ez az érdekes beszámoló.

http://www.ch.bme.hu/chemonet/TermVil/tv9612/gyogy.html

Gombaszagok kémiája

"A következõ lapokon a különféle gombák szagát elõidézõ illékony vegyületeket ismertetjük vegyész szemmel (orral). Közben arról is szó lesz, hogyan mûködik a szaglószervünk, milyen összefüggés van a szagérzet és a kémiai szerkezet között... "

http://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/teazo/jancso/gomba.html

A szagok szimfóniája

Maradjunk még mindig a szaglásnál. Ez a cikk is a szagokkal, illatokkal foglalkozik, kémiai hátterükkel, továbbá a szagérzékelésrõl.

http://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/teazo/szagok.html

Esti mese

A cím mindent elárul. Egy kis kikapcsolódás a nagy munka közepette... Egy vidám történet, mely elvezet bennünket a kémia birodalmába. Érdemes elolvasni.

http://dragon.klte.hu/~nemesa/mese.html

Terpének

A terpének izoprénvázas vegyületek, melyek a természetben nagy számmal fordulnak elõ. E cimszó alatt rövid ismertetõ (fizikai tul. ..) található különbözõ terpénekrõl, valamint 3D molekulamodell is. Német nyelvû /deutschsprachige!

http://www.chemie.fu-berlin.de/chemistry/oc/terpene/terpene.html

Aromás vegyületek

Itt további alcimekbõl lehet böngészni aszerint, hogy az aromaticitás általános feltételeire vagyunk-e kiváncsiak, vagy az aromás gyûrûn lejátszódó kémiai reakciókra... A vegyületekrõl képek is találhtók, a megfelelõ kémiai adatokkal együtt. Német nyelvû /deutschsprachige!

http://www.chemie.fu-berlin.de/chemistry/oc/oc2/aromaten.html

Oxidáció és redukció a szerves kémiában

Az irás igen alapos. Az általános definicióktól halad az egyre bonyolultabb fogalmakig. Sok példát hoz, és tematikusan halad a szénhidrogének oxidációjától kezdõdõen az aromásokon keresztül a heteroatomot is tartalmazó vegyületek redukciójáig. Német nyelvû /deutschsprachige!

http://www.chemie.fu-berlin.de/chemistry/oc/oc2/redox.html

Fotoszintézis

(Dissertation Jörg von Gersdorff) Ez a dolgozat a porfirinvázas vegyületekrõl szól, és azok szerepérõl a fotoszintézisben. Német nyelvû /deutschsprachige! (Über cyclohexylen-verbrückte Porfirin-Chinone als Modellverbindungen zur Untersuchung der photoinduzierten Ladungstrennung in der Photosnthese)

http://www.chemie.fu-berlin.de/fb_chemie/ioc/diss/1991/jvg/jvg-inh.html

Proteinek modellezése

A következõ dolgozat a proteinek modellezésének finomságairól szól, a hibák kijavitásának lehetõségeirõl. Az eredmények táblázatosan vannak megadva. Német nyelvû /deutschsprachige! (Eine Verbesserung der Modellergebnisse war auch von der Berücksichtigung der gesamten Proteinstruktur zu erwarten, da hierdurch die Teiluntersuchung zu erwartenden Abbrucheffekte entfallen sollten. Die Ergebnisse dieser Untersuchunk sind in einigen Tabellen zusammengefasst.)

http://tutor.oc.chemie.th-darmstadt.de/TZ/AKLinder/MK/node47.html.#proterg

Aminosavak

A természetben megtalálható húsz aminosav megtalálható ebben a cikkben is, valamint a szükséges adatok és 3D képek... Német nyelvû /deutschsprachige!

http://www. chemie.fu-berlin.de/chemistry/bo/aminoacids.html

Az érdeklõdõknek javaslok még egy hasonló dolgozatot angol nyelven /in English:

http://www.livingrite.com/esential/


1. A kolloid ezüstrõl

A természetes antibiotikum (From Colloidical Silver:The Natural Antibiotic by Zane Baranovski,CN)

http://www.elixa.com/silver/zanesize.htm

Nagyon egyenletes eloszlású ezüst kolloid létrehozásához ad tanácsot.Az elektomos áram bevezetésével teljesen homogén oldatot állíthatunk elõ,ahol az ezüstrészecskék nagysága 0,005-0,015 mikron. Tárgyalja továbbá a stabilizáló adalékanyagok problémáját.A kolloid ezüst méretének meghatározására speciális festéket használnak,amelynek színe a sárgától(ez a legjobb) egészen a barnáig változik.Magyarázza a Faraday-Tyndall-féle jelenséget. Megtudjuk,hogy az ezüst kolloid oldat fertõtlenítésre is használható,azonban a túl nagy mennyiségû ezüst egy Argyria nevû betegség kialakulásához vezet. vizsgálja továbba az ezüst kolloid hatását a bélbaktériumokra. (a szöveghez nincsen kép)

2. Szilika (Silica)

http://128.173.180.166/my_home/book/html/adsorb_t/ads_sil.html

A porózus szilika létrejöttét követi nyomon a szilika szoltól a hidrogélen, a xerogélen át. Rövid érthetõ, bár kissé elnagyolt.

3. Nyomelemek biokémiája (Biochemistry of Trace Metals)

http://cracs.ch.kcl.ac.uk/mirrors/scitech/biog/biog1.htm

Role of colloids in cycling contaminants in rivers A kolloidok szerepét vizsgálja a folyók szennyezettségének vonatkozásában,mivel a kolloidok képesek felvenni és szállítani a szennyezõdéseket. A kolloidokat háromféle csoportba sorolja aszerint,hogy ásványi,szerves illetve biokolloidok-e.Az egyes kategóriák aszerint vannak megállapítva, hogy milyen eredetûek a kolloidok. (Inkább biológiai a téma mint kémiai,konkrét dolgokat az elválasztásra tkp. nem tartalmaz.Mint érdekesség ajánlom. Kép nincsen.)

4. A zselatin fizikai és kémiai tulajdonságai (The Phisical and Chemical Properties of Gelatin)

http://www.gelatin.com/properties.htm

Tájékoztatást kapunk a zselatin oldhatóságáról ,valamint az ezt befolyásoló tényezõkrõl. (Nagyon jó a szöveghez csatolt ábraanyag,világos,könnyen áttekinthetõ.Nyomtatásnál az ábra feliratai rosszul látszanak.)

5. A zselatin szerkezet és aminosav összetétel (Gelatin Structure and Amino Acid Composition)

http://www.gelatin.com/structure.htm

Szépen összefoglalja a zselatinok szerkezetét, és az ábrái is egészen jók.Véleményem szerint középiskolás szinten is nyugodtan elõadható.

6. A zselatin stabilitás (Gelatin Stability)

http://www.gelatin.com/stability.htm

Bemutatja a zselatin oldat stabilitását elsõsorban oldott állapotban. Kiderül,hogy a zselatin oldat táptalajnak is kiváló. Megtudhatjuk, mire ügyeljünk, ha a zselatint szárazon, eredeti állapotában akarjuk eltartani. (Könnyen olvasható, nem veszik el a részletekben. Tanításhoz fel lehet használni. Egy ábra van)

7. A szappan története (Soap History)

http://www.bgsd.wednet.edu/WWWSchools/phs/doc/chem/doc/soaphist.html

Egy igazán érdekes történetet olvashatunk ezen a címen a szappan felfedezésérõl és fejlõdésérõl.Megtudhatjuk, hogy volt idõ,amikor azokat ,akik a törvényben elõírtnál többször tisztálkodtak,börtönbe zárták! (Két képet láthatunk itt,az egyik egy korabeli szappancímke,a másikra még én sem jöttem rá.Ha valaki fel akarja dobni a kémiaórát,szerintem ezekkel a képekkel menni fog.)

8. Hogyan dolgozik a szappan? (How does soap work?)

http://www.bgsd.wednet.edu/WWWSchools/phs/doc/chem/doc/soapwork.html

Két jópofa rajzzal láthatunk némi információt arra,hogyan is tisztít a szappan. (A képek színesek,ezért fekete-fehér nyomtatón kinyomtatva nemigazán adják ki magukat.Fóliát viszont érdemes lenne belõle csinálni.)

9. Mi az a szappan? (What is Soap?)

http://www.bgsd.wednet.edu./WWWSchools/phs/doc/chem/doc/soap1.html

Ezalatt a cím alatt megtalálhatjuk,hogy mik azok a fõbb összetevõk,amikbõl a szappan elõállítható,valamintaz,hogy a mosóhatás hogyan függ a víz keménységétõl. (Ez tkp.benne van a középiskolás tankönyvben,ábra nincsen hozzá)

10. Készítsünk szappant házilag (Making soap at home)

http://www.bgsd.wednet.edu/WWWSchools/phs/doc/chem/doc/soapmake.html

Fõzõcskézni szeretõ kémia tanárok figyelem! Komplett szappanreceptet kaphatunk,ha ide bekukkantunk.Csak követni kell a leírtakat lépésrõl lépésre -amit ábrasorozattal is illusztráltak-és elkészíthetjük kedvenc illatú szappanunkat olyan színben,amilyenben csak akarjuk. A recept nem bonyolult,csak hosszabb idõt vesz igénybe a teljes elkészítés.Vállalkozó kedvû gyerekekkel fakultáción vagy szakkörön elkészíthetõ és ezzel hozzájárulhatunk iskolánk szappanhiányának megoldásához!

11. Szappanos kísérletek (Some experiments with soap)

http://www.bgsd.wednet.edu/WWWSchools/phs/doc/chem/doc/soapexp.html

Végtelenül egyszerû, nagyon kevés anyagot igénylõ kísérletek. Az elsõ kísérlet (vagy akár mindkettõ) tanulókísérletként szerintem remekül hasznosítható. A második kísérlet írásvetítõn kivetítve is elvégezhetõ, ha átlátszó edényt pl. kristályosító csészét használunk.

12. Polimer gélek (Polymer Gels)

http://www.tlchm.bris.ac.uk/goodwin/polymer.htm

Megtudhatjuk, hogy mik a polimer gélek. Hogyan lehet elõállítani ilyeneket egyszerûen, és mire használják fel a mindennapokban.Van hozzá egy polimer gél recept. A keletkezõ anyagot állítólag játékboltban lehet kapni.

13. Polimer laborok (Polymer Labs)

http://www.hellgate.k12.mt.us/tp/lessons/ecppol.htm

Ezt a címet én azért választottam,mert itt találtam meg az enyv elkészítésének leírását. Tanári szempontból azonban az írás egésze érdekes,ugyanis a polimerek témakörének feldolgozását tartalmazza úgy,hogy a gyerekek szinte maguk dolgozzák fel a témakört az itt megtalálható feladatok alapján.A leírás tartalmaz útmutatásokat, kísérleteket,szilikon szintézist,valamint kíséretekre vonatkozó kérdéseket.

14. A szappanbuborék probléma (The Soap Bubble Problem)

http://www.comsol.se/PDE/tech/soap.E.html

A szappanbuborék stabilitásának körülményeivel foglalkozik a szöveg.Kép van a szappanfilm alakjáról mely a drótkeret között van kifeszítve. Ez a keret határozza meg a keletkezõ buborék nagyságát,belsõ energiáját.

15. Az egyfázisú mikroemulziós rendszerek (Bending Moduli and Spontaneous Curvature in One Phase Microemulsion Systems, A Molecular Approach)

http://www.fenk.wau.nl/~tinus/Faraday/faraday.html

Itt kezdõdik az a hipertext, ami a mikroemulziók termodinamikájával, mechanikai paramétereivel, a kis rendszerek Gibbs energiájával stb. foglalkozik. Nagyon részletes, tele van ábrákkal, diagramokkal, képletekkel. Az oktatásban legfeljebb egyetemi szinten alkalmazható.

16. Étel rendszerek (Food Systems)

http://www.kerr.orst.edu:70/0/rbr/prof/nfm/tests/foodsys.txt

Itt egy tesztsorozat található, amely szerintem élelmiszervegyészeknek készülhetett. Mindenesetre a kérdések a kolloidikához kapcsolódnak és az ételekre, mint kolloid rendszerekre vonatkoznak. Aki ilyesmit tanul/tanít szerintem jól tudja hasznosítani. Egy kis hibája van a dolognak, mégpedig az, hogy a megoldást nem közli.

17. Hogyan készítsünk ezüst kolloidot? (Instructions for Silver Colloid Attachement)

http://www.action_electronics.com/pgs2/silsol.htm

Ezüst kolloid elõállításával foglalkozik az itteni text. Megtudjuk,hogyan készítsünk telített sóoldatot. Tele van tûzdelve figyelmeztetésekkel,hogy mire vigyázzunk az elõállításnál. Tárgyalja továbbá az ezüstpróbák tisztítását,a kolloid ezüst színét,tárolását. (Az egész szöveg olyan, mintha az ember egy praktikumot olvasna.)

18. Gravimetriás módszerek (Gravimetric Methods)

http://chemweb.urich.edu/chem/faculty/dominey/301/gravimetry

A szöveg egésze a gravimetriával foglalkozik,egy része pedig kimondottan a kolloidok gravimetriás mérésének problémáját taglalja. Ehhez egy kis magyarázatot nyújt,amikor vázolja a kolloidok szerkezetét,amely lehetetlenné teszi,hogy a kolloid részecskék maguktól összetapadjanak és kicsapódjanak. Klassz az itteni ábra és grafikon. Tárgyaja még a fent említettek mellett a kicsapás legáltalánosabb eljárásait és a kolloid csapadék tisztítását.


http://pom-vmsl.pomona.edu/~dbyun/summary.html

Morphine

A morfint teljesen átfogó honlap, itt találtam a legtöbb kémiát is, még egy szintézismenet is le volt írva és jpg képekkel illusztrálva. Egy szép szerkezeti képletet is találhatunk, szintén jpg formátumban.

http://www.scc.um.es/gi/gqo/00RUSSIA.htm

Organometallic Research Centres in Russia Laboratory of Fine Organic Synthesis

E kalinyingrádi kutatóintézetben morfinalkaloidok kémiájával is foglalkoznak. Sajnos saját web oldalukat nem találtam meg, csak ezt a hivatkozást.

http://www.tustinpd.org/narcotic

Narcotics

A többes szám kicsit túlzó, hisz ezen a lapon csak a heroinról esik szó és arról is csak röviden. Kis általános ismertetõ, szó esik a heroinfogyasztás tüneteirõl és veszélyforrásairól. Megtudhatunk néhány érdekes heroin becenevet is.

http://www.vub.ac.be/and/aosc/eoc/russia.htm

Russian Federation

Orosz kutatóintézetek címei, itt szintén megtalálható a kalinyini kutatóintézet.

http://www.nrips.go.jp/section/first/chemist1/chem1e.htm

First Chemistry Section

Japán helyzetkép, a drogok arrafelé is gondokat okoznak, fõleg a stimulánsokat kedvelik. Itt az amfetamin analízisével találkozhatunk, két színes képpel illusztrálva a honlapot Az egyiken egy MS/GC készülék látható, a másikon egy nagy adag csomagolt por.

http://www.tustinpd.org/Stimulant

Stimulants

A kokain, amfetamin és metamfetamin rövidke ismertetõjét tartalmazza, veszélyek, tünetek. Megkülönbözteti a kokain hidrokloridot és a szabad kokainbázist, külön anyagként kezeli azokat.

http://www.hyperreal.com/drugs/e4x/e4x.ap.04html

E is for Ecstsy by Nicolas Saundres Appendix 4: Bibliograpy

Az amfetamint széles körben lefedõ irodalomjegyzék, kémiai szempontból megtalálható itt e vegyület neurokémiája, biokémiája, analitikája is és egy általános kémiai összefoglaló is.

http://literatery.com/baywood/pages/FOA/toc.html

Focus On Alcohol

A drog és alkoholproblémával kapcsolatos írásokról készült ismertetõket tartalmazza ez a honlap, itt nemcsak a kémiai szemlélet dominál.

http://www.mentalhealth.com/dis-rsl/p24-sb03.html

Cannabis dependence. Diagnosis.

A kábítószerfüggõséggel, annak jeleivel kapcsolatos cikkeket ismertet. Furcsa ellentmondás, hogy a fõcímben kannabisz szerepel és a honlap egy kokainnal foglalkozó cikkel kezdõdik. Széles látókörük van, az már szentigaz. A kábítószerfogyasztás tüneteivel, jeleivel foglalkozó cikkek miatt tanárok számára érdekes lehet!

http://www.mentalhealth.com/dis-rsl/p26-sb03.html

Cannabis dependence. Cause.

Hasonló a fenti honlaphoz. Itt egy érdekes cikk ajánlójában arról szerezhetünk tudomást, hogy analitikai módszert dolgoztak ki a THC-acetát azonosítására, amit az eddig használt VRK-s módszer nem mutat ki.

http://www.roxane.com/roxane/RPI/HealthcareProfessionalLibrary/AHCPR/apmc16n.htm

References

A drogokat fõleg orvosi, klinikai szemszögbõl vizsgáló szakcikkek recencióit találhaatjuk meg itt.

http://www.roxane.com/roxane/RPI/HealthcareProfessionalLibrary/AHCPR/apmc16n.htm

References

Az elõzõ honlap testvére, a témakör ugyanaz.

http://www.purdue.edu/neucrop/duke_energy/Cannabis_sativa

Cannabis sativa

Rengeteg információ a kannabiszról, többek között használata, gyógyszerként való alkalmazása a népi gyógyászatban, toxicitása és a marihuána, hasis és hasisolaj mennyiségi és minõségi kémiai analízisének eredményei.

http://www.tustinpd.org/cannabis

Cannabis

Rövid, de tömör ismertetõ a kannabiszról. Kiemeli a fõ veszélyeit, tüneteit és a szlengben meghonosodott fõ neveket is ismerteti. Manapság ha a tizenévesek csokiról beszélnek, korántsem biztos, hogy a Sport szeletet értik ezalatt.....

http://www.tustinpd.org/designer

Designer Drugs

A mesterségesen, illegális laboratóriumokban különbözõ szerkezetmódosításokkal elõállított újfajta kábítószerekrõl nyújt rövidke ismertetõt ez a lap.

http://www.tustinpd.org/hallucin

Hallucinogens

A fenciklidin és az LSD ismertetõje, mint azt már ezen a szerveren megszokhattuk itt is inkább a pedagógus, mintsem a vegyész juthat értékesebb információkhoz.

http://auryn.rose.utoronto/ca/ehaccm/eha0143.htm

More on PCA

Itt a drug szó inkább gyógyszer jelentéssel bír, egy újfajta kórházi fájdalomcsillaító módszer vitaanyagát találtam itt.

http://xenia.sote.hu/faq/sci/drugs/law-reformers

Népszerû téma a kábítószerek legalizációja. Az Internet tele van ilyen vitafórumokkal, pro és kontra, ez csak egy itthoni címlista.

http://www.calyx.net/~schaffer/LIBRARY/studies/nc/nc1.html

Marihuana: a Signal of Misunderstanding

Az amerikai Kongresszus számára készült jelentés 1972-bõl. Az elsõ komoly felmérések egyike lehetett, e drog összes lehetséges szempontját (pl. szociológia vagy szexuális viselkedés) megpróbálja figyelembe venni. Fontos, kiemelt szerepet szán az oktatásnak és a kémia sem szorul teljesen háttérbe, a THC analízise és biokémiája igen érdekes ezen a lapon.

http://206.61.184.43/schaffer/library/studies/ledain/nonmed3.htm

Cannabis

Ez is összefoglaló áttekintés, megtudhatjuk például, hogy a kender gyantájából nem csak a THC-t, hanem más kannabinolokat is górcsõ alá vett már a tudomány.

http://cc.gazi.edu.tr/~ecza/pharm.html

Török cím a kábítószeranalízis témakörével kapcsolatban. A szerver éppen nem mûködött rendesen, amikor megnéztem, csak az elõszobáig jutottam. A török nyelv szépségei mellett angolul tudók talán információhoz is juthatnak egy alkalmas pillanatban.

http://www.umuc.edu/inc/corslist.htlm

IUC Course Descripsions Substance

Abuse Amerikai tanfolyamok leírásai, itt még a kokain kémiáját is tanulmányozhatjálk az arra jelentkezõk.

http://www.lycaeunm.org/drug/plants/cannabis

Ezen a szerveren a kenderrõl található sokminden érdekesség, például a THC vérbeli szintjével foglalkozó DOS program, a rák kialakulásának összehasonlítása dohány és marihánaszívók között. thc.che..refs néven a THC módosításairól találtam tömör összefoglalót, hogyan induljunk, mit módosítsunk a molekulában. Irodalmi hivatkozások zárják a lapot.