hamuzsír : kálium-karbonát, K2CO3. Természetben kristályos állapotban nem fordul elõ, régebben fahamuból állították elõ.


szóda : nátrium-karbonát, Na2CO3. Vízben jól oldódó szintelen ionvegyület, szikes területeken nagy mennyiségben megtalálható. A természetben nátriumtartalmú kõzetek mállásakor keletkezik.


alkálifémek : a periodusos rendszer I. fõcsoportjába tartozó fémek gyûjtõneve. Nevük lúgképzõ tulajdonságukra utal, reakciókészségük nagy.


ionvegyület : szobahõmérsékleten szilárd halmazállapotú vegyületek, a kristályrácsban ellentétes töltésû ionok vannak, amelyek között elektrosztatikus vonzóerõ alakul ki.


zsír :nagy molekulatömegû, telített monokarbonsavak glicerinnel alkotott észterei.Szobahõmérsékleten általában szilárdak.


olaj : nagy molekulatömegû, telítetlen monokarbonsavak glicerinnel alkotott észterei. Szobahõmérsékleten általában folyékonyak.


hidrolízis : víz hatására végbemenõ bomlás, amelynek során szabadon mozgó, hidratált ionok keletkeznek .


glicerin :1,2,3-propántriol, háromértékû alkohol, gyakorlati jelentõsége nagy, felhasználja az élelmiszeripar, a mûanyagipar, a kozmetikai ipar, és a hadiipar.


zsírsav : telített, nagy szénatomszámú monokarbonsavak.


olajsav: telítetlen nagy szénatomszámú monokarbonsavak.


biokatalízis: élõ szervezetekbõl kivont enzimekkel -pl. lipáz- katalizált kémiai folyamat.


poláris molekula : olyan nem szimmetrikus alakú molekula, amelyben a pozitív és negatív töltések súlypontja nem esik egybe.


apoláris molekula : olyan szimmetrikus alakú molekula, amelyben a pozitív és negatív töltések súlypontja egybeesik.


detergens : nedvesítõ anyag, elõsegíti a víz szétterülését a szilárd felületen.


adszorpció : gázok, vagy folyadékok megkötõdése szilárd felületen.


emulgeálás : egymással nem elegyedõ folyadékok keveredése.


hab: olyan kolloid rendszer, amelyben a diszpergáló közeg folyadék, a diszpergált részecske gáz.


pH : oxóniumion koncentrációjának tízes alapú negatív logaritmusa.


észterek : alkoholokból és karbonsavakból vízkilépéssel keletkezõ vegyületek.