Molekulageometria 2.0
 
Alapozó leckék

1. Molekulageometriai alapfogalmak

Az elsõ lecke általános tudnivalókat és molekulageometriai alapfogalmakat tisztáz:

kötésszög, kötéstávolság, központi atom, ligandum.

2. Szerkezetvizsgáló módszerek

A második lecke négy alapvetõ szerkezetfelderítõ módszert ismertet:

infravörösspektroszkópia (IR), elektrondiffrakció, röntgendiffrakció, tömegspektroszkópia (MS).

3. AXn típusú molekák

A harmadik lecke olyan molekulákkal foglalkozik, amelyekben a központi atomot azonos ligandumok veszik körül, és a központi atom nem rendelkezik nemkötõ elektronpárral. A lecke 2, 3, 4, 5 és 6 ligandumú molekulákat vizsgál.

4. AXnYm típusú molekák

A negyedik lecke olyan molekulákat vizsgál, amelyekben a központi atom nem rendelkezik nemkötõ elektronpárral, de az õt körülvevõ ligandumok nem azonosak, s így méretük is különbözõ.

5. AXnEm típusú molekák

Az ötödik leckében vizsgált molekulák esetében a központi atomon teljesül az elektronoktett-elmélet feltétele, azaz négy elektronpár van, amelyek lehetnek kötõ illetve nemkötõ elektronpárok egyaránt.