Molekulageometria 2.0
Alkalmazott leckék
 

 
1. A második periódus H-nel alkotott vegyületei

A lecke bemutatja - a berilliumtól a fluorig - a második periódus elemeinek hidrogénnel alkotott vegyületeit.

2. Szénhidrogének

A lecke az egy és két szénatomszámú szénhidrogének geometriáját mutatja be. Itt látható a metán, az etán, az etilén (etén) és az acetilén (etin) szerkezete.

3. A metán oxidált származékai

Itt azoknak a molekuláknak a szerkezetét láthatjuk, amelyekben egy szén mellett hidrogén és oxigén atomok lehetnek. Ez a sor a metántól a szén-dioxidig terjed.

4. Érdekes példák

A leckében olyan molekulák láthatók, amelyek méretüknél illetve a bennük megfigyelhetõ molekulaszerkezeti jelenségek miatt nem illeszkedtek be az eddigi tárgyalás menetébe. Találhatók köztük olyan molekulák, amelyek tovább mutatnak újabb témakörök irányába.

5. Webcímek VRML molekulákkal kapcsolatban

A World Wide Web számos pontján találhatók VRML modellek, amelyek további érdekes utazást kínálnak a molekulageometria rejtelmeibe.