Egészségkárosító anyagok

Kábítószerek
 
 
 

" Senki sem lehet szabad, aki a szenvedélyek rabja."
                                                                    ( Püthagorasz )
 

1. A kábítószerek története
2. A kábítószerek fajtái és kémiája
3. Társadalmi jelentõsége


Készítette: Gergelyné Baksa Zsuzsanna                               és                                         Turiné Keil Andrea
                        Déri Miksa Szakközép- és                                                                                Móra Ferenc
                        Szakmunkás Iskola                                                                                         Általános Iskola
 

Készült: ELTE TTK Kémiatanár-továbbképzés