Kísérletek lõgyapottal

I. Lõgyapot elõállitása

Szükséges eszközök mérõhenger, 100 cm3-es fõzõpohár, üvegbot, üvegtölcsér, vasállvány, 2 db vaskarika, 2 db azbesztes drótháló, Bunsen-égõ, gyú:jtópálca, vaslap, gyufa, kalapács.

Szükséges anyagok: füstölgõ salétromsav, koncentrált kénsav, gyapotvatta.

Kísérlet:

A 100 cm3-es fõzõpohárban óvatosan - hûtés közben - keverjünk össze 10 cm3 füstölgõ salétromsavat és 20 cm3 tömény kénsavat. A lehûtött savkeverékbe szórjunk 1 g apróra tépett vattát, kevergetés mellett kb.10 percig áztassuk, majd az üvegbot segítségével vegyük ki a vattát, tegyük az üvegtölcsér nyílásába és mintegy 5 percig mossuk folyó vízzel. A kimosott lõgyapotból alaposan nyomkodjuk ki a vizet, és apróra tépve másnapig hagyjuk szûrõpapiron száradni, vagy az azbesztes
dróthálóra téve légfürdõn száritsuk.

Arról, hogy a lõgyapot megszáradt-e, úgy gyõzõdhetünk meg, hogy a gyufa fejét betekerjük lõgyapottal, majd a lángba tartjuk és a lõgyapot olyan gyorsan ellobban, hogy a gyufa feje nem gyullad meg. Vattával megismételve ugyanezt, azt tapasztaljuk, hogy a gyufa feje is meggyullad
A száraz lõgyapotból kis csomót fektessünk a tenyerünkre, égõ gyûjtópálcával ott meggyûjthatjuk, a lõgyapot elég, de a bõrünk nem sérül meg.
Kis csomó lõgyapotot tegyünk vaslapra, kalapáccsal ráütve robbantsuk fel.

Magyarázat:

A nitrálósav hatására a cellulózból cellulóz-trinitrát keletkezik: minden szõlõcukor-molekula  három molekula salétromsavval észterezõdik. A füst nélküli lõpor lõgyapot felhasználásával készül. A lõgyapot 12,5 - 13,5 tömeg% nitrogént tartalmaz, és magában a vegyületben elég oxigén van ahhoz, hogy valamennyi termék gázhalmazállapotú legyen. Az égéshõje nagy és az egész pillanatszerûen játszódik le.

Vigyázat!!!

Ha a lõgyapot már száraz, azonnal vegyük le a légfürdõrõl, mert az egész anyag hirtelen ellobbanhat. Ha üvegben tároljuk, nagyon gondosan tüntessük fel, hogy tûz- és robbanásveszélyes, mert ránézve összetéveszthetõ a közönséges vattával. A lõgyapotos üveget ûgy zárjuk el, hogy tanuló és más illetéktelen ne férhessen hozzá.

II. Ágyúkisérlet lõgyapottal

Szükséges eszközök: agyaggolyó, katalizátorcsõ, vasállvány dióval és kémcsõfogóval, Bunsen égõ, parafa dugó, céltábla.

Szükséges anyagok:  száraz lõgyapot.

Kísérlet:
Kísérlet lőgyapottal A kálicsõ egyik végét zárjuk le szorosan parafa dugóval, a csõ közepén helyezzünk el egy csipetnyi lõgyapotot, a csõ másik végébe tegyünk olyan agyaggolyót, amely nem szorul a csõben, de nem is tûlságosan lazán illeszkedik. Fogjuk állványba  a katalizátorcsövet vizszintesen, a golyó felõli oldalra kb. 2 m távolságra tegyük a céltáblát. A lõgyapot alá helyezzünk erõs lánggal égõ Bunsen-égõt és lépjünk hátra. A lõgyapot hevesen elég, a keletkezõ gázok a golyót nagy erõvel kilökik.

Vigyázat!!!

A tanulókat úgy helyezzük el, hogy a visszapattanó golyó ne repüljön feléjük! Ha a golyó túl szoros, akkor a csõ felrobbanhat, ezért ilyenkor a golyót megfelelõ méretûre kell reszelni. Akkor jó méretû a golyó, hogy ha függõlegesen lefelé tartjuk a csövet, akkor a golyó ki tud esni  belõle.

A kísérletek leírását a Rózsahegyi Márta -  Wajand Judit: 575 kísérlet a kémia tanitásához c. egyetemi tankönyvbõl vettük. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.)