Érdekes kémiai kísérletek gázokkalSzerzõk:       Lévayné Szalay Luca
                   Petrik Lajos Szakközépiskola, Budapest
                    Szabó Gyula
                    ÁFEOSZ Szakközépiskola, Kecskemét
                    AFEOSZIS@mail.matav.hu
 


Készült  az ELTE kémia tanár továbbképzési programja keretében
Budapest, 1999. jan. 4-8.

 • A gázhalhmazállapot általános jellemzése
 • A gázok moláris térfogata, az Avogadro-törvény
 • Gáztörvények (a Boyle-Mariotte-törvény igazolása)
 • Gázok diffúziója, a Graham-törvény
 • Kísérletek lõgyapottal
 • Érdekes gázos kísérletek leírása az ELTE Kation c. folyóiratának WEB laborjában

 •         Könnygáz elõállítása
          Nitrogéngáz oszcillátor (A hónap kísérlete, 1996/1.)
          Két gáz heves reakciója (A hónap kísérlete, 1996/3)

   

  WEB címek

  http://edcen.ehhs.cmich.edu/~sthender/Lesson.html
  http://128.111.114.57/EXPT4.html
  http://www.davotech.com/grahm.htm
  http://waugh.cchem.berkeley.edu/web./gas-density.html
  http://www.trefort.elte.hu/~zaza/fizika/gaztorv.htm
  http://www.trefort.elte.hu/~zaza/fizika/bmtv.html
  http://web.inc.bme.hu/fpf/kemszam./iv/index.html
  http://www.geocities.com./Silicon Valley//Way/2441/046.htm
  http://www.elte.hu/kation
  http://www.petrik.mumszki.hu

  Forrásmunka:

      Rõzsahegyi Márta - Wajand Judit: 575 kísérlet a kémia tanításához
      (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1991)