Molekula-modell

A SZÉN

ELTE KÉMIA TANSZÉKCSOPORT - KÉMIATANÁRI TOVÁBBKÉPZÉS
VIZSGADOLGOZAT

KÉSZÍTETTE: HORVÁTHNÉ TORÓ CSILLA
A gimnázium címere
PETÕFI SÁNDOR GIMNÁZIUM BUDAPEST

Az iskola fényképe


Periódusos rendszer


A szén a földkéregben az elemek gyakorisági sorrendjében a 14. Elemi állapotban és vegyületeiben egyaránt elõfordul.

A szénatom
 
Rendszám
6
Moláris tömeg
12,011 g/mol
Atomsugár
91 pm
Elektronszerkezet
1s22s22p2
Sûrûség
2,6200 g/cm3
Elektronegativitás
2,5
Olvadáspont
3823 K
Forráspont
4300 K
Ionizációs energia
1086 kJ/mol

A halmaz

Ajánlott web-irodalom