Záródolgozatok 1997
 
Készítette
Cím
1
Albert Attila  Élelmiszereink adalékanyagai 
2
Albert Viktor  A környezeti kémia egy lehetséges feldolgozási módja a középiskolában 
3
Ale Zsuzsanna  A burgonyából előállítható alkohol jelentősége a rakétatechnika fejlődésében 
4
Baranyi Ilona  Nyomás alatti zsákos folyadékszűrés gyakorlati alkalmazása 
5
Borsos Katalin  Robbanóanyagok a kémiában és a kémián kívül 
6
Csiszár Szilvia  Elektrokémia a mindennapokban 
7
Czirókné Pálfy Zsuzsanna  A rákos megbetegedésekről 
8
Dancsó Éva  Gyorstesztek alkalmazásának lehetőségei a kémia tanításában 
9
dr. Erdélyiné Lôrinczy Márta  Vízvizsgálat a csepeli papírgyárban
10
Erdősi Györgyné  Műkör. Műanyagok körforgása 
11
Felcser Attila  Kémia és a képzőművészet 
12
Dr. Füleky Györgyné  Hasznos hulladékok 
13
Gál Ildikó  Üvegház ózonlyukkal? 
14
Hollósyné Suralik Irén  A röntgensugárzás és a röntgendiagnosztika. Az ionizáló sugárzás. 
15
Ivanics Zsuzsanna  Az ózon. A földi élet védelmezője 
16
Juhász István  A légkörrel kapcsolatos világméretű környezeti problémák 
17
Kapuváriné Székely Judit  A nitrogén-oxid tulajdonságai, szerepe az élő és az élettelen világban 
18
Karasz Gyöngyi  A globális felmelegedés és következményei 
19
Kustos Mária  Veszélyeztetett vízbázis, Villány 
20
Dr. Lelik Lászlóné  Szemelvények szennyezett vizek középiskolákban elvégezhető analitikai méréseiből a legújabb környezetvédelmi szabályozások alapján 
21
Lévayné Csipő Ibolya  A vízbe jutó szennyeződések és hatásuk az édesvizekre 
22
Pásztor Margit  Műanyaghulladékok kezelési eljárásai (Települési szilárd hulladék esetén) 
23
Pigler Edit  A nitrogénvegyületek környezetszennyező hatása 
24
Püspöki Istvánné  Műanyagok 
25
Sárai Ilona  Mikroelemek okozta mérgezések az emberi szervezetben 
26
Sebők Zsuzsanna  Radioaktív sugárözön és felhasználása 
27
Szabolics Imre  A papír 
28
Szemethyné Abonyi Erzsébet  A szén-dioxid mint modellmolekula a kémia és a biológia oktatásában 
29
Tas Mária Em?ke  Környezeti katasztrófák 
30
Tóthné Mátrai Edit  „Sugárözönben élünk..." 
31
Vargáné Fellner Magdolna  Az egészséget károsító anyagok. A drogok 

A dolgozatok kölcsönözhetők.
Érdeklődni lehet: dr. Riedel Miklós, ELTE Fizikai Kémiai Tanszék (tel.: 06-1-2090-555/1128)