Grand Prix Chimique 1997
A magyar vegyésztechnikus diákok legjobbjai a nemzetközi élvonalban

Elõzmények
 Az elsõ GPCh versenyt 1991-ben rendezték meg Németországban Dr Wolfgang Flad kezdeményezésére. A további versenyek kétévenként Franciaországban, Dániában és 1997-ben Hollandiában voltak. A GPCh jellegzetessége, hogy a verseny csak laboratóriumi munkából áll: a diákok analitikai kémiai és szerves preparatív kémiai feladatokat oldanak meg. A zsûri a laboratóriumi munka eredményességét értékeli az elemzés pontossága, a kitermelés jósága, a preparátum tisztasága, a mutatott manuális készség, a környezetvédelmi gondosság és természetesen a jegyzôkönyvek alapján.

Magyarországi válogató verseny
 A nemzetközi versenyen való részvétel feltétele, hogy azt minden országban széleskörû hazai válogató verseny elôzze meg. A magyarországi válogatás az idén is az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSzTV) vegyészeti szakmacsoportjának versenyeivel indult. Ez után 1997. május 22.-én az ELTE Kémiai Tanszékcsoportjában megrendeztük a GPCh magyarországi döntõ versenyét. A nemzetközi versenyen az elsõ három helyezett vehetett részt a magyar csapat tagjaként.
 

 1. Ujvári Viktor (Irinyi Szakközépiskola, Budapest)
 2. Gorka Álmos (Irinyi Szakközépiskola, Budapest)
 3. Túri Zsolt (Erdey Grúz Szakközépiskola, Debrecen)
 

 Az idén -ezt kiegészítendô - az MKM Programfinanaszírozási Pályázatának köszönhetõen külön többnapos felkészítõ foglalkozást is meg tudtunk szervezni az ELTE Kémiai Tanszékcsoportjában.

GPCh 97 Rotterdam
 A GPCh nemzetközi verseny Rotterdamban rendezték meg 1997. november 3. és 8. között. A színhely a ROC Zadkine College regionális szakképzési központ volt. ROC Zadkin iskolahálózatnak több mint 28 000 tanulója és mintegy 2000 munkatársa, oktatója van. A kémiai területen analitikai, biokémiai, klinikai kémiai, környezeti kémiai és mikrobiológiai szakirányban több száz diák tanul. A ROC Zadkin kémiai laboratóriumai nagyon jól felszereltek, sok munkahellyel, sok mûszerrel és megfelelõ munka- és környezetvédelemmel. A GPCh szervezõ munkáját Wim Brittijn és 15 munkatársa végezte, a verseny a nemzetközi zsûri soros elnökének Prof. Alfred Mathisnak a felügyeletével zajlott. A nemzetközi zsûriben egyébként minden részt vevõ ország képviselve van. A GPCh 1997-en 8 európai ország 24 versenyzõje vett részt.

 A verseny három feladatból állott, amelyet három külön versenynapon kellett teljesíteni.

A feladatok hamarosan elérhetõk lesznek!

Végeredmény
 A magyar csapat az idén is sikeresen állta meg a helyét az erôs nemzetközi mezônyben, az európai szakmai normákat érvényesítô zsûri elött. A verseny végeredménye:

A másik két versenyzõnk teljesítménye is egyenletes volt, õk a mezõny középsô és második felében végeztek.

Tapasztalatok
 A Grand Prix Chimique tapasztalatai röviden a következôkben összegezhetôk. A magyar vegyipari szakképzés még mindig európai színvonalú, legalább is, ami a jéghegy csúcsát, a legjobb diákokat jelenti. A magyar diákok szakmai tájékozottsága és munkaszervezõ képessége a versenyen jó volt. Igen hasznos volt, hogy hosszú évek sikertelen próbálkozásai után végre tarthattunk versenyelôkészítõ gyakorlatokat. Sajnos versenyzôink nyelvtudása gyenge volt, és e tekintetben most már a környezõ országok diákjaihoz (Csehország, Szlovénia) képest is feltûnõ a lemaradásunk. Az európai integrációt is figyelembe véve erre nagyon oda kell figyelniök az illetékeseknek.

Támogatók
 Az 1997 évi magyarországi döntô verseny lebonyolítását, az egyetemi felkészítést és a kiutazást az MKM, a Pro Cultura Alapítvány, az Ipar Mûszaki Fejlesztéséért Alapítvány, a Vegyészoktatásért Alapítvány és a MOL Rt támogatta. A támogatást a diákok nevében e helyen is köszönjük.

 
Irodalom
[1] Lombik és Reaktor 1993 tél, 21. o.
[2] Magyar Kémikusok Lapja  51 (1996) 193
[3] Lombik és Reaktor 1997 tél, 23 o. http://www.datanet.hu/chemonet/L&R/lr9701/kation.html
[4] Szakoktatás 1997/10, 37 o.
 
 

Dr. Riedel Miklós
egyetemi docens
a GPCh magyarországi zsûrijének elnöke