KATION - az ELTE kémiaoktatási folyóirata

VIDEÓAJÁNLAT

A kémia csodálatos világa videókazettákon

A kémia lehet nehéz, unalmas tantárgy, de lehet mindenkit ámulatba ejtõ, sznes, csillogó-villogó varázslat. Annak eléréséhez, hogy a gyerekekben az utóbbi kép éljen a kémiáról, a legfontosabb eszköz az érdekes, látványos ksérlet. A legnagyobb élményt az élõben bemutatott ksérlet adja, de azt igen jól ki lehet egészteni videószalagon rögztett szemléltetéssel. Bizonyos szempontból a videófilmen bemutatott ksérlet többet nyújt, mint az élõ. A kamera tudja lasstva vagy gyorstva, szuper közeliben mutatni a jelenségeket, a molekulák, ionok, atomok világába pedig a jobb megértés érdekében trükkrajzzal lehet "behatolni". Nemcsak a megértést és a megszerettetést szolgálhatja, hanem az ismétlésnél, rendszerezésnél és számonkérésnél is jól használható a ksérlet videófilmen történõ felidézése. Sok játékos ötletet (képfestés, kgyó születése stb.) adhat, amelyeket nemcsak a tantási órán, hanem az órán kvüli foglalkozásokon is megvalósthat bárki.

Az 5 darab egyenként 60 perces videokazetta-sorozatunkban közel 300 olyan demonstrációs ksérletet mutatunk be, amelyek a 12-18 éves tanulók kémiaoktatásához igen jól hasznosthatók. A ksérletek elrendezése, sorrendje a kémia tudományának logikáját követi, gy bármilyen tantervhez, tankönyvhöz felhasználhatóak. Néhány rövid filmrészlettel arra is rövid kitekintést adunk, hogy hol találkozunk az emltett kémiai jelenségekkel, anyagokkal a mindennapi életben (pl. korrózió, ecetgyártás, kõolajfeldolgozás stb.). Számos olyan ksérlet is látható a kazettákon, amelyek bemutatására iskolai körülmények között általában nincs lehetõség. gy például dolgozunk cseppfolyós levegõvel, szárazjéggel, mérgezõ és kellemetlen szagú anyagokkal, több érdekes, heves hõfejlõdéssel, robbanással járó demonstráció is szerepel.

A kazettákhoz mellékelt ksérõ füzetekben a kísérletek végrehajtásának rövid lerása és rövid magyarázata is szerepel.

A SZÍNES KÉMIA ALAPFOKON I. és II. kazettákat az általános iskoláknak és a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok alsóbb osztályai számára ajánljuk. Az elemi részekbõl kiindulva éptjük fel az atomokat, molekulákat, anyagi halmazokat. A 29 ksérletet és 21 trükkrajzot tartalmazó I. kazetta végén az elemek tárgyalását fejezzük be. A II. kazettában alapvetõ fontosságú szervetlen és szerves vegyületek tulajdonságai szerepelnek. A kazetta végén egy kb. 10 perces részlet a kõolaj és földgáz feldolgozásának legfontosabb lépéseit mutatja be.

A LÁTVÁNYOS KÉMIAI KSÉRLETEK I. c. kazettán a következõ témakörök feldolgozása szerepel:

A LÁTVÁNYOS KÉMIAI KÍSÉRLETEK II. c. kazetta témái:

A LÁTVÁNYOS KÉMIAI KÍSÉRLETEK III. c. kazetta témái:

A kazetták megvásárolhatók az ELTE TTK Oktatástechnikai Csoportjánál, cím: 1088 Bp., Rákóczi út 5. IV. emelet, hétfõtõl péntekig 9 és 15 óra között, vagy postai utánvéttel megrendelhetõk ugyanezen a cmen.

Leadta: Dr. Rózsahegyi Márta