ELTE TANÁRTOVÁBBKÉPZÉS


Vízminõség

Vizeink állapotának nyomon követésére már régóta mûködnek mérõrendszerek. A vízminõség rendszeres vizsgálata kb. negyven éve kezdõdött. A laboratóriumok jelenleg 250 mintavételi helyen, évente 12, 26 vagy 52 darab mintát vesznek. A felszín alatt pedig 600 kút és forrás vízminõség-változását figyelik.

Hazai vízkincsünk

Vizeinket célszerû két nagy csoportban vizsgálni:

A víz minõségének a megítélése

A víz minõségének megitélése a felhasználásától függ.

Leggyakoribb hasznosítása:

A víz minõségének megítélésére a szakszerûen vett mintákat kémiai, fizikai, biológiai és bakteriológiai vizsgálatnak vetik alá. A vizsgálatból kiderül a víz:

Tiszta vizet a pohárba !

Az üdítõ, jó minõségû víznek szigorú jellemzõi vannak:

Az ettõl eltérõ értékek biológiai és technikai problémákat okozhatnak.

A témával kapcsolatos naprakész információk a Vízállapot Figyelõ Szaklapból szerezhetõk be.

Készítették: Alapiné Ecseri Éva ( Puskás Tivadar Távközlési Technikum)